สั่งพิมพ์

สมิงครูว์-เก๋าสัตว์[CP.Freemic,Cobbra K.,Illslick]

เก๋ามากมายเพลงโดนใจ

บีทโดนกาย สตายโดนกัน

 

อายกได้โปรแกมอัดเสียงอ่ะครับ

ใครก็ได้ขอทีครับ

TOP

กุไม่เก๋าแต่กูไม่สน

กูไม่รุ้จ่ะทำยังไงให้-

-พวกมึงได้เป็นคน

กูจ่ะบอกมึงแล่ะกู-

-จ่ะบอกอย่างคน

แต่จ่ะสนไปทำไม-

-เพราะกุไม่ใช้คน

 

กูนั้นเป็นสมิงจ่ะเกิด-

-และตายในเมืองไทย

และกุก็ไม่สนพวกมึง-

-พวกมึงมาจากป่ะเทศไหน

กูคนนี้ก็เป็นMCแบบไทยไทย

ก็เว็ปไซค์ไทยก็คือSming.org

 

เป็นเว็ปMCของพวกกู-

-ที่กำลังจ่ะเป็นตำนาน

และกูก็ไม่ใช้ใครพวก-

-กุก็คลายกับลูกกับหลาน

และคนต่อไปที่กำลัง-

จ่ะมานั้งตำแห่นงตำนาน

 

พวกกูคือสมิงพวก-

-เลื้อนก็ถอยไปเพราะ-

-ว่าพวกกุนั้นลำคาร

 

 

[ดีไม่ดีบอกด้วยน่ะกัฟ]

 

TOP