สั่งพิมพ์

KARISMATIC FT. REAL9 "MURDER" MV

KARISMATIC FT. REAL9 "MURDER" MV


It’s not a joke here’s our new song for Karen

KARISMATIC TV

SUPPORT OUR PEOPLE NO MORE WAR SUBSCRIBE FOR MORE MUSIC

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง Steven J King, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง Steven J King, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง Steven J King, ผู้คนกำลังยืน, เมฆ, ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Steven J King, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, ต้นไม้, พื้นหญ้า, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

TOP