สั่งพิมพ์

# เห็นเงียบๆ เด็กใหม่อยากได้ปประสบการณ์

ขอลองหน่อยครับ

วาจากูสบถคำนำเสนอออกมาเป็นวลี
ร้อยเรียงสดับรับฟังให้ถ่องแท้เข้าใจในวจี
กาพย์กลอนกูรื่นไหลเปรียบดุจดังสายของนที
กูจะฟรีคำจะฟรีสไตล์มาเขียนไรม์ให้กู่ก้องทั่วปฐพี
คะแนนเมื่อเร็วๆนี้
  • Freemic จิตพิสัย +10 3-8-2017 22:12

TOP