สั่งพิมพ์

# เห็นเงียบๆ เด็กใหม่อยากได้ปประสบการณ์

ลองดู

ลองดูไม่เสียหายก้อน่าจะดี
ฝึกเเร๊พมานี้ก้อนานยุหลายปี
กูเเร๊พเรวกว่าคลื่นความถี่
ถ้ากูเอาจริงมึงกูจะบี่มึงให้เละเหมือนกับขี้

TOP