สั่งพิมพ์

สุขสันต์วันเกิด ทวิน เอส

Cruel Pistol

ส้ม + 2(สีเดียวกับชีส + อุดมด้วยวิตามินซี)  + Twin-S[(1,000 X ศิษฐ์น้อง) +(กุ๊กเกิ้ล + 100(ทองหยอดครูว์)] = สมปราถนาทุกประการ

ดังจะเห็นได้ว่า แม้สมการจะซับซ้อน แต่ถ้าเราตั้งใจมันก็จะสมปราถนาทุกประการ
TOP