สั่งพิมพ์

สมิง@DELLcomputer11เมย54

สมิง@DELLcomputer11เมย54

งานขอบคุณลูกค้าของ DELL computer แล้วจะเอาภาพสวยๆมาฝากฮาร์ฟ
http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP