สั่งพิมพ์

บทเพลงสดุดีคนหน้าหี

ไอ้หัวควย กูอยากจะเด็ดหญ้าให้มึงแดก ... 555 +TOP

อย่าเอาไปเปรียบกับหีเลย หียังมีประโยชน์กว่า ไอ้หน้่าหีพวกนี้!

หี คำนี้มักจะถูกใช้ในการกล่าวถึงส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง โดยการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าเป็นคำหยาบไม่ใช้กันในที่สาธารณะ โดยใช้คำว่า "อวัยวะเพศหญิง" หรือ "โยนี" ในบางครั้งสื่อมวลชนใช้คำว่า "จิ๋ม" ที่เห็นได้ปรากฏตามหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์

บางครั้ง ผู้พูดอาจเลี่ยงไปใช้คำอื่นแทนการเรียกว่า "หี" ตรงๆ เช่น "หอย" "จิ๋ม" "ช่องสังวาส" "ช่องคลอด" "ปิ๊" หรือ "อีปิ๊" "ถ้ำ" "อุโมงค์สวาท" "เนินสวาท" "ร่อง" หรือ "ร่องสวาท" "รู" "กลีบ" "โคก" "ตรงนั้นของผู้หญิง" "ช่วงล่าง" "ส่วนล่างของผู้หญิง" "จุดซ่อนเร้น (ของผู้หญิง)" "แคม" (อันที่จริงนั้นแคมเป็นเพียงส่วนที่อยู่ภายนอกสุดของช่องสังวาสเท่านั้น แต่มักถูกนำมาใช้เรียกอวัยวะเพศหญิง) "แตด" (โดยทั่วไปคำว่าแตดหมายถึงคลิตอลิสหรือที่เรียกอีกอย่างว่าปุ่มกระสัน แต่มักถูกนำมาใช้เรียกอวัยวะเพศหญิง)

"เ่้นื้อหานี้ไม่เหมาะกับเด็กผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำ"

TOP

ความรู้แน่นอ่า555

TOP


ต้วนเหมย  =  ต้นหมอย
ควนเนื่อเหีย = คนหน้าหี

555

http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP


TOP

เเรง  เเรง 5555+

 

 

TOP