สั่งพิมพ์

แถลงการณ์จาก CP เรื่องโครงการใต้ร่มเย็น


เร็วๆนี้จะมี เพลง ไวยากลอน โดย
CP Torded + งาแร พร้อมด้วยน้องๆจากกลอนนักฆ่า คับ


http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP


ขณะนี้ งาแร ได้ถึง ยะลา แล้วคับ
CP ทำการส่ง CD ใต้ร่มเย็น ทั้งสองชุด ไปฝากขายแล้วคับ

งาแร ตอนนี้อยู่คลื่นวิทยุ อันดับ 1 ของ ยะลา คับ
ต้องทำได้ดีกว่าเด็กที่หักหลังโครงการเราแน่นอน
ขอขอบคุณ งาแร ด้วยมากๆคับ


http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP