สั่งพิมพ์

สมิงครูว์-สันติ[CP,Torded,Illslick,ทศกัณฐ์]

สันตจงบังเกิดทุกในบทเพลงนี้ช่างบรรเจิด

เฮาชอบโป้ดโท๊ะสร้อยมันเข้าท่า

เนื้อหาเพลงมันแผ่ให้เห็นรัสหมีแบบซึ่งๆหน้า

 

ขอคนไทยจงรักกันไว้ด้วยใจสันติ

คำราม

TOP