สั่งพิมพ์

ส่งไอเดีย หัวข้ออาวุธที่ชอบกันเถอะ!!!!

เซตอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน

 

-ตะกั่วที่เชื่อมไรม์

-หัวแร้งละลายไรม์

-แผ่นปิ้นไว้เขียนไรม์

-สายไฟไว้โยงไรม์

-ท้อหด ไว้คุ้ม 

TOP