สั่งพิมพ์

ระบายอารมณ์เว่ย

 • สมองมากหรือน้อยกูก้ไม่ไปชุมนุม
 • ไอ้พวกที่โฟนอินอีกไม่นานเดี๋ยวมึงโดนจับกุม
 • ดูให้ดีอีกไม่นานสมองเด็กไทยมันจะโดนควบคุม
 • ถ้าไม่มี Sming ป่านนี้เมืองไทยคงจะเน่าเฟะ
 • ไอ้พวกที่ทำเมืองไทยเป็นแบบนี้ซักวันมึงจะโดนกูเตะ
 • มึงดูในสภาทุกวัน แม่งทะเลาะกันอย่างกับเด็ก
 • ไอ้พวกโกงกินมันอยากจะใหญ่โตเพราะว่าควยแม่งเล็ก
 • ประชุมสภาดูกี่ทีกูก้รู้ว่าแม่ง Fake
 • รัฐบาลฝ่ายค้านทะเลาะกันสุดท้ายพวกมันก็ได้ตัง
 • แล้วพวกกูอยู่ข้างล่างทำได้แค่นั่งฟัง
 • มึงมาเยี่ยมประชาชนกูจะยิงมึงจากข้างหลัง
 • ถ้าใครไม่ชอบก็ขอโทษด้วยนะครับ
[ แก้ไขล่าสุด KriZZZ เมื่อ 20-4-2011 19:16 ]
KriZZZ

TOP