สั่งพิมพ์

ระบายอารมณ์เว่ย

วันจันทร์ผมต้องใปโรงเรียน เเล้ว

ใปโรงเรียนใครเขาก็กรียนเเตก

เรียนปรับพื้นฐานกุว่ามันเรียนเเปลก

เปิดเรียนทุกคนเขาก็ตัดผมเรียนเเบบ  [คือส่งนักเรียน]

TOP