สั่งพิมพ์

ประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษามูลค่ากว่า5หมื่นบ.สมัคร-20พย52

ประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษามูลค่ากว่า5หมื่นบ.สมัคร-20พย52

ประกาศด่วน ! การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย : University Music Award of Thailand (UMAT 2009)กำลังเปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าร่วมการประกวดชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษาสนใจติดตามข้อมูลการสมัครได้ ที่นี่ We Love Siam : เรารักสยาม “แล้วคุณล่ะ.. รักสยามอย่างไร” วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวด รายชื่อวงดนตรี ลักษณะการจัดการประกวด รอบคัดเลือก 1. กำหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2552 ...(ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร) 2. แต่ละวงทำการบันทึกบทเพลง จำนวน 2 เพลง ดังนี้.- . เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง ....- เพลงเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบับ ...... 1 เพลง (ไทย/สากล) ....- เพลงที่มีการเรียบเรียงทำนองใหม่ (Re-Arrange) 1 เพลง (ไทย) 3. จัดส่ง DEMO พร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่ ....การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ....ตู้ ปณ.19 ปณฝ.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10117 ....หรือส่งด้วยตนเองที่ ....องค์การนิสิต ตึกกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ในวัน และเวลาราชการ)4. ประกาศผลวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ ....http://www.umat2009.comรอบรองชนะเลิศ 1. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552 2. วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดการแสดงดนตรี จำนวน 2 เพลง . เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง ....- เพลงเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบับ ..... 1 เพลง (ไทย/สากล) ...... (ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเดียวกันกับรอบคัดเลือก) ....- เพลงที่มีการเรียบเรียงทำนองใหม่ (Re-Arrange) 1 เพลง (ไทย) ...... (ต้องเป็นเพลงเดียวกันกับรอบคัดเลือก) รอบชิงชนะเลิศ 1. วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 2. วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดการแสดงมินิคอนเสิร์ต (Mini Concert) ภายในเวลา 20 นาที .. (รวมเวลาเซ็ทเครื่องเสียง และเล่นเพลงบังคับ 1 เพลง) 3. ต้องมีเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งคำร้องและทำนอง เกี่ยวกับธีม “รักสยาม : We Love Siam”.. 1 เพลง คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด 1. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเข้าร่วมการประกวดเดียวเท่านั้น 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องไม่มีสัญญาสังกัดกับค่ายเพลงใดๆและไม่เคยออกอัลบั้มในเชิง พาณิชย์มาก่อน 5. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบโดยมีเครื่องดนตรีบังคับ 3 ชิ้น คือ กลอง, ... กีตาร์ และเบส โดยต้องแสดงสดทั้งในเดโมที่ส่งมาและในการแสดงจริง 6. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องเล่นเพลงในการประกวดตามลักษณะการจัดการประกวด 7. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดมีสมาชิกได้ไม่เกิน 12 คน ข้อมูลประกอบการสมัครและรายละเอียดอื่นๆ คลิกที่นี่

TOP