สั่งพิมพ์

HI5 กระดี่กระด๋า

http://ptkboyz.hi5.com

 

ของผมงับ

http://ptkboyz.hi5.com
http://variety.teenee.com/science/img0/22604.jpg
จงอย่าถามว่าชาติให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามว่า
วันนี้ท่านทำอะไรให้กับชาติ

TOP