สั่งพิมพ์

แจกโค้ดแปะ Hi5 โครงการใต้ร่มเย็น2 ฉบับสมบรูณ์

อยากให้เพิ่มเมล เฟรช ไปด้วยอะคะ

ช่วยเพิ่มให้หน่อยนะ  ps_genius@hotmail.com

แล้วเพิ่มว่า เมื่อโอนเงินแล้วให้ส่งรายละเอียด ชื่อที่อยู่ ธนาคาร วันเวลาที่โอนเข้ามาในเมลเฟรชด้วยคะ

จะได้เชคได้ถูกต้อง
Savage Chiva   สด!  สด!   สด!

TOP