สั่งพิมพ์

แนะนํา

อะใรที่มึงเขียนเเล้วเเร๊พมึงก็ใส่ใป
มึงดูตัวหลังเห็นคำสัสผัสมึงก็ใส่ในใร
กุจะบอกว่ามึงนะต้องเขียนให้ใกลๆ
มึงย่าใด้เเร๊พเเบบไฟไฟ

TOP