สั่งพิมพ์

สมิงครูว์–ดาวไม่เคยไปไหน[CP] Demo

คนแรก เว้ยๆ คนแรก ดาว มันอยู่บนท้องฟ้า คร๊าบบ

TOP