สั่งพิมพ์

สมิงครูว์ - จักรยาน[CP] Demo

ให้ผมพูดเลยนะ เพลงดีกว่าที่เป็นค่ายใหญ่ๆ แลวเปิดกรอกหูทุกวันจนเอียนอีก

ฟังได้เรื่อยๆเลยคับ ฟังแล้ว อากาศมันสดชื่นยังไงไม่รู้

 

TOP