สั่งพิมพ์

สมิงไรม์ คือ อะไร?

สมิงไรม์ คือ อะไร?

สมิงไรม์ คือ text battle พิมพ์แรพ ฝนเนื้อ ให้ MC มาจารึกกันครับ เร่เข้ามาเหลาอาวุธท่านกันในนี้
ส่วนมากเราได้ไอเดียเพลงกันจากในนี้ครับ


ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP