สั่งพิมพ์

กำแพง Yaszen ft.TVKRIT x BeRap

กำแพง Yaszen ft.TVKRIT x BeRap

https://www.youtube.com/watch?v=eLDKx9Q3DFE&feature=share


เพียงร่างกายที่อยู่หลังกำแพง แต่ไม่อาจคุมจิตใจเรา 

มุมมองที่เราแค่อยากเล่าให้ฟังผ่านบีท ขอบคุณครับ

#กำแพง #ยาเส้นบอย #TVKRIT#berap 


YazSen [ยาเส้นบอย]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001766297177


TVKRIT

https://www.facebook.com/takrityongyostanad1


Berap

https://www.facebook.com/berapbit.run

******Chumphon FC ******

TOP