สั่งพิมพ์

Alert - จางหาย (Smoker For Love)

Alert - จางหาย (Smoker For Love)
ทุกอย่างที่พังไป เพียงแค่สูบเข้าไปแล้วปล่อยมันหายไปในเมฆหมอก ✌

Title : จางหาย (Smoker For Love)
Artist : D9 x Drunk x SixS4x
Instrumental : https://youtu.be/MkClIqtdOFw
Reccord & Producer : Nazz
Vidio : D9
ทอดไข่เจียว : fuxfaeng
นั่งบังพัดลม : ImMorT4l
ขดข้าวให้กิน : No NT

TOP