สั่งพิมพ์

มาๆ ต่อกันคนละบาร์สองบาร์ ครับ

มาๆ ต่อกันคนละบาร์สองบาร์ ครับ

ถึงกูจะเป็นหน้าใหม่ในวงการเเร๊บ
เเต่มึงระวังไว้ไรม์กูเหมือนหมัดเเย๊บ

TOP