สั่งพิมพ์

ไรม์สองบาร์

ไรม์สองบาร์

ชวีตต้องเดินต่อไปใช่มาย
เรายังมีลมหายใจต้องเดินตามหาทาง

TOP