สั่งพิมพ์

วันละนิส

วันละนิส

มารายงานตัวก้เพราะว่าผมเป็นเด็กใหม่
ไม่อาจไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นใหญ่
ที่ให้เข้าร่วมฝึกวันละ 4 บาร์
มันอาจflowdกว่านี้ถ้าตัวผมเองได้ดูด กัญชา
[ แก้ไขล่าสุด nakanpro เมื่อ 12-2-2014 10:50 ]

TOP