สั่งพิมพ์

FATแนะแนว@เมืองทองธานี29มค54

FATแนะแนว@เมืองทองธานี29มค54

12.00 – 12.20 วงนักศึกษา (ม.มหิดล) 12.20 – 12.40 วงนักศึกษา (ม.ศิลปากร) 12.40 – 13.10 THE JUKKS (13.10 – 14.00) พักเวที 14.00 – 14.20 COOKIES & CREAM (ม.ศิลปากร) 14.20 – 14.40 O – PAVEE (ม.รังสิต) 14.40 – 15.10 PENGUIN VILLA 15.10 – 15.40 AUGUST (15.40 – 16.10) พักเวที 16.10 – 16.30 วงนิสิต (จุฬา) 16.30 – 16.50 THE ORANGE ROLLS (ม.กรุงเทพ) 16.50 – 17.20 BETTER WEATHER 17.20 – 17.50 ARMCHAIR (17.50 – 18.20) พักเวที 18.20 – 18.40 มะขามป้อม (สวนดุสิต) 18.40 – 19.10 จุ๋ย จุ๋ยส์ 19.10 – 19.40 CRESCENDO 19.40 – 20.00 จริญตนาใก (ม.ศิลปากร) 20.00 – 20.30 SQWEEZ ANIMAL 20.30 – 21.00 PARADOx
http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP

แบะ แบะ .. .. บะบะ...โอ้ บะบะ...โอ้ บะบะ...โอ้ บะ

TOP