สั่งพิมพ์

ภาพแห่งน้ำตาใต้

ภาพแห่งน้ำตาใต้

<OBJECT height=344 width=425><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.youtube.com/v/fk_ZEuE-70M&hl=en"><PARAM NAME="wmode" VALUE="transparent">
<embed src="http://www.youtube.com/v/fk_ZEuE-70M&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></OBJECT><OBJECT height=344 width=425><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.youtube.com/v/2fX-Drjqyps&hl=en"><PARAM NAME="wmode" VALUE="transparent">
<embed src="http://www.youtube.com/v/2fX-Drjqyps&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></OBJECT><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/poQgvVuM3jA&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/poQgvVuM3jA&hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object>

[ แก้ไขล่าสุด SlnZ เมื่อ 5-6-2008 23:10 ]

TOP