สั่งพิมพ์

ประกวดประพันธ์บทเพลงสำหรับเด็กชิง10,000ยูโร

ประกวดประพันธ์บทเพลงสำหรับเด็กชิง10,000ยูโร

รายละเอียด แบบทางการ http://www.phar.ubu.ac.th/old/news_file/0529.5.1_717.pdf สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย แจ้งว่าองค์กร Kulturamt der Stadt Lebach & Ines Peragallo จะจัดงาน “International Composition Competition of 2nd Guitar Days for Children in the Saarland 2010” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2553 ณ เมือง Lebach แคว้น Saarland สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในงานดังกล่าวจะมีการประกวดการประพันธ์บทเพลงสำหรับเด็ก โดยผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจะต้องส่งผลงานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000 ยูโร โดยสามารถส่งผลงานโดยตรงไปยัง STADT LEBACH Kulturamt Internationaler Komposiitonswettbewerb Der Zweiten Gitarrentage fur Kinder im Saarland 2010 Am Markt 1 DE-66822 Lebach Germany / Deutschland โทรศัพท์ +49-6881-936620, +49-6881-59230 อีเมลล์ inesperagallo@web.deอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ . หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่วิเทศสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.042-835-224-8 ต่อ 42115

TOP