สั่งพิมพ์

DISS NOEYE FREEMIC


ใครอยาก เจอสมิง โปรด ถอดหน้ากากตุ๊ด

อยากเจอสมิง ก็ขอที่เป็นคนจริง ด้วยครับ
หมายถึง "คนจริง" ไม่ใช่ตุ๊ด

http://www.facebook.com/cruelpistol
http://www.facebook.com/smingcrew
http://www.youtube.com/user/cruelpistol
ห้องซ้อมสมิง
www.sming163.supermodelnetworks.com

TOP