สั่งพิมพ์

*audio sming freestye

*audio sming freestye

คัยมีออดิโอ้ฟรีไมค์เอามาลงนะอะแลกกันฟัง

ฟรีไมค์สบายๆ อัดอย่างหยาบคายไม่มีคัยว่า

ผมลงก่อนเลย เน้นความหยาบช้าสามาลย์ 555+

ได้ทุกสไตล์ ลงมาให้หมดแหละ ไม่อยากพูดไรมากละ

เอาเ้ป็นว่า ยังไงก้อได้ ขอแค่สดละกัน ขำๆ

TOP

น่าสนใจครับ
Doing time now to death.

TOP