สั่งพิมพ์

อยากทราบวิธีแนบไฟล์

อยากทราบวิธีแนบไฟล์

พอดีว่าอยากจะลงเพลงในกระทู้ไม่ทราบว่าทำยังไงครับ วานบอก จักขอบคุณเป็นอย่างสูง   

TOP

ถ้ายังเป็นฤาษี จะแนบไฟล์ลงบนเว็บตรงๆ ไม่ได้ครับ ให้ใช้วิธีไปฝากไฟล์ไว้ที่เว็บอื่นแล้วเอาลิงค์มาลง
ถ้าเป็นสมิงแล้ว ตรงที่โพสท์จะมีกล่องให้เลือกไฟล์แนบได้ขนาดสูงสุด 16 เม็กต่อโพสท์ครับ (กำหนดราคาได้ด้วย)

TOP