สั่งพิมพ์

อ่านที่นี่ก่อน

อ่านที่นี่ก่อน

สำหรับสมาชิกสมิงใดที่พบปัญหาการใช้งาน ขอให้แจ้งไว้ในฟอรั่มนี้

โดยขอความร่วมมือตั้งกระทู้ในรูปแบบนี้เพื่อความสะดวกในการรวมรวม

ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหานั้นของผู้ดูแลระบบ

 

กรุณาตรวจสอบกระทู้ที่ปักหมุดด้วยว่าปัญหาที่พบนั้น

มีผู้แจ้งมาก่อนหรือยัง เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน

 

อ้างอิง:

- ชื่อกระทู้บอกถึงปัญหา

- ในกระทู้ อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เช่น ปัญหาเป็นอย่างไร เกิดขึ้นเมือใช้งานในส่วนไหน อย่างไร เมื่อไร

- หากเป็นไปได้ กรุณาแจ้ง Web Browser ที่คุณใช้มาด้วย (IE, Firefox, Safari, อื่นๆ)

 

โดยเมื่อผู้ดูแลระบบรับทราบปัญหาแล้ว จะตั้งเป็นกระทู้ปักหมุด

แสดงว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแก้ไข และปลดจากปักหมุด หลังจากดำเนินการแก้ไขแล้ว ขอบคุณครับ

TOP